Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Branding

Branding

Spójność wizualna – Tylko ona uratuję markę!

System Identyfikacji Wizualnej Identyfikacja wizualna firmy to zestaw reguł, pewnego rodzaju instrukcja obsługi, wzorce i ustalenia dotyczące logotypu jak i pozostałych elementów identyfikujących firmę. Opracowane standardy pozwalają kształtować jednorodny, wyróżniający firmę wizerunek. System Identyfikacji wizualnej zawiera bardzo szeroki zakres standaryzacji: od logo, kolorystyki firmowej, kroju pisma, do materiałów promocyjnych i reklamowych czy identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy. W ramach identyfikacji wizualnej projektujemy: logo, książkę znaku, wizytówki, papier firmowy, koperty, teczki, gadżety reklamowe, stopki e-mail, pieczątki.

Pamiętaj! Dobrze opracowana identyfikacja wizualna przynosi korzyści, warto więc powierzyć to zadanie specjalistom.

Podstawowy pakiet Branding
 • 5 propozycje logo wywodzące się z różnych kierunków koncepcyjnych,
 • ilość korekt ograniczona do trzech sesji w ramach jednej wybranej koncepcji,
 • projekt 1 wizytówki imiennej oraz firmowej,
 • Podstawowa Księga Znaku w wersji: .EPS, .PDF  .TIFF .PNG
 • logo na siatce
 • kolorystyka podstawowa
 • kolorystyka monochromatyczna (kolor)
 • projekt papieru firmowego
 • nieprawidłowe zastosowanie znaku
 • typografia firmowa
 • 3 key ident
 • tło (social media)
 • stopki mail

Projekty zawierają także:

 • profesjonalną obróbkę materiałów własnych Klienta
 • wszelkie materiały graficzne użyte do prac projektowych
 • prawa autorskie i majątkowe do dzieła potwierdzone umową.

Podane dane mogą ulec zmianie w zależności od specyficznych wymagań Klienta i zakresu pracy. Jeżeli chcą Państwo poznać dokładną cenę dla swojego wdrożenia prosimy wypełnić formularz kontaktowy z dokładną specyfikacją swoich wymagań.

Sprawdź nasze pełne portfolio: